• 95 768 90 10
 • Multi Power Bank
  Promocja dla nowych i obecnych abonentów
  Dołącz do nas lub poleć klienta, a otrzymasz
  Multifunkcyjny Power Bank o pojemności 20000 mAh
  Dowiedz się więcej
  Promocja Power Bank
 • Zobacz cennik
 • Zobacz cennik
 • Najnowsza generacja
  sieci bezrzewodowy AC
  Ponad 1 Gb/s przepustowości
  Dowiedz się więcej
 • światłowododzenie
  na pokuszenie
  Piekielnie szybki internet światłowodowy 200 Mb/s
  Dowiedz się więcej
  Image 1
 • Responsywne strony WWW
  Twoi klienci coraz częściej szukają ofert na urządzeniach mobilnych.
  Czy Twoja strona jest na to gotowa? Daj się odnaleźć w sieci
  i popraw swoje pozycjonowanie dzięki responsywnej stronie WWW.
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Dowiedz się więcej >>
 • Płacisz z góry
  Płacisz z mniej
  Obniż cenę swojego abonamentu już dziś.
  Dowiedz się więcej
  Image 2
 • Zakabluj sąsiada
  Promocja dla abonentów
  Za każdego poleconego klienta otrzymasz
  Upust w wysokości sześciomiesięcznych abonamentów.
  Dowiedz się więcej
  Image 2

Pomoc

Zgłoszenie można złożyć osobiście w siedzibie PSK-NET, adres w zakładce kontakt lub wybrać interesujący Cię pakiet internetu bezprzewodoego lub internetu światłowodowego, a nastepnie wypełnić formularz i oczekiwać na kontakt z naszej strony.
Nie. Zestaw instalacyjny jest w całości własnością PSK-NET i jest on serwisowany nieodpłatnie (pomijając uszkodzenia mechaniczne) przez cały okres trwania umowy. Klient jest zobowiązany do zwrotu sprzętu przed końcem okresu wypowiedzenia pod rygorem obciążenia go kosztami tego sprzętu. W przypadku gdy połączenie ustanowione jest przy użyciu sprzętu własnego Abonenta ryzyko wynikające z eksploatacji urządzeń ponosi Abonent.
W czasie trwania umowy klient może wnieść o zmianę miejsca świadczenia usługi tylko i wuwczas gdy warunki techniczne na to pozwalają. Przeniesienie zestawu instalacyjnego wiąże się z opłatą określoną w cenniku.
Zgłoszenie reklamacyjne wymaga określenia przez zgłaszajacego: - imienia i nazwiska Abonenta - miejsca świadczenia usługi - numeru telefonu - DOKŁADNEGO opisania problemu oraz okresu w którym on występował. Rozpatrywane są zgłoszenia złożone pisemnie w naszym biurze nie później jak miesiąc od dnia usunięcia usterki. Zgłoszenia nie spełniające w/w warunków są odrzucane w trybie natychmiastowym.
Wypowiedzenie umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie można przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w biurze PSK-NET - musi być ono złożone przez osobę, z którą została podpisana umowa o świadczenie usługi dostępu do internetu. Umowa zostaje uznana za zakończoną jeśli Abonent ureguluje wszystkie zaległości oraz odda sprzęt pozostawiony mu w dzierżawę nie później jak ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Jednostronne wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony przez Abonenta zgodnie z regulaminem wiąże się z uiszczeniem przez niego kary. W przypadkach szczególnych i wyjątkowych rozwiązanie umowy może nastąpić wcześniej, na podstawie zgodnych oświadczeń woli obu stron.
W przypadku umowy na czas określony, nie ma możliwości zawieszenia świadczonej usługi, natomiast przy umowie na czas nieokreślony jest taka możliwość. Warunki zawieszenia opisane są w regulaminie dołączonym do umowy.
Czas na usunięcie usterki jak i realizacji przyłącza internetowego to maksymalnie 24 godziny robocze od momentu zgłoszenia.

Faktury może otrzymywać każdy kto wcześniej zgłosi taką potrzebę (osobiście, telefonicznie, drogą mailową lub też przez e-BOK). Faktury wystawiane są na bieżąco. Nie ma możliwości otrzymania faktury zbiorczej za cały rok. Jeśli klient zgłosi taką potrzebę może otrzymywać on drogą mailową fakturę na termin w formacie .pdf.

Abonament należy opłacać do 10-tego bieżącego miesiąca (za styczeń płacimy w styczniu, za luty w lutym, itd.)
Abonament można opłacać w naszym biurze przy ul. Rynek 3 (blok przy kościele) lub też przelewem na nr konta: 87 1020 4867 0000 1002 0041 4227
Od 01-10-2016 r. kończy się promocja na Publiczne adresy IP i od tej daty obowiązywać bedzie standardowa cena 2 zł.

Szybkość łącza oraz swój adres IP można sprawdzić korzystajac, np. ze strony http://speedtest.net . Należy pamiętać przy tym aby zamknąć wszystkie programy korzystające z połączenia z internetem (m. in. klienty sieci torrent, radia internetowe - także te działające na innych urządzniach korzystających z tego samego routera) gdyż mogą one spowodować zaniżanie wyników testu.

Aby uruchomić w swoim domu internet drogą bezprzewodową trzeba zaopatrzyć się w router wi-fi i skonfigurować w odpowiedni sposób. Chęć założenia wi-fi w domu zalecamy zgłoszenia w siedzibie firmy w celu zapoznania się z jak najkożystniejszą ofertą dostosowaną do swoich potrzeb.
W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia lub utraty danych z dysku twardego zaleca się: - uruchomienie aktualizacji automatycznych zaraz po zainstalowaniu systemu - włączenie zapory systemu - instalację oprogramowania antywirusowego - instalację alternatywnej dla Internet Explorera przeglądarki internetowej - utworzenie kopii bezpieczeństwa systemu
Aby zalogować się na konto E-BOK nalęzy przejść na naszą stronę www.psk-net.pl i przejść do zakładki BOK, lub wpisać adres www.bok.psk-net.pl w przeglądarce.
Za pomocą konta E-BOK w łatwy i szybki sposób możemy zgłoscić jakiekolwiek problemy z internetem, sprawdzić saldo opłat abonamentowych, zapoznać się z planowanymi pracami serwisowymi, zapoznać się z aktualnymi promocjami naszej firmy, uzupełnić swoje dane takie jak np. nr tel kiedy uległ zmianie czy adres email. Jest to ważne, gdyż wysyłane są za pomocą wiadomości sms jak i e-mail np. potwierdzenia przelewów itp.
Nie ma takiej możliwości gdyż jest to hasło wykorzystywane do połączenia szerokopasmowego zapisanego na naszym serwerze. Jeśli jest konieczność zmiany hasła można to zgłosić w siedzibie firmy bądź telefonicznie.
Żaden z klientów nie ma takiego obowiązku logowania się na konto ale jest to zalecane.