Kamera – Rondo Partnerstwa

Kamera skierowana w stronę Ronda Partnerstwa i ulicę Stargardzką w Choszcznie.