Kamera – okolic ronda

Kamera skierowana na okolice ulic Jagiełły, Boh.Warszawy i Stargardzkiej